E-Terapi Hantera Högkänslighet

Syftet med den här E-terapin för att hantera högkänslig personlighet är att spegla dig så du får verktyg för att leva fullt ut med din högkänslighet. Materialet ger möjlighet att finna motivation att göra en inventering av din egen situation i form av tankar, känslor och handlingar som styr din vardag. Det gäller att få en förståelse för att det inte är något fel på dig för att du är känslig, det är snarare frågan om en talang.


Tyvärr misstolkas talangen ofta i dagens västerländska samhälle, där ett utåtriktat beteende i högt tempo vanligtvis betraktas som önskvärt. Den högkänsliga personen bidrar med andra nödvändiga förmågor som ofta missförstås eller förbises. E-terapin bidrar till att du som högkänslig förbättrar din förmåga att se nyttan av din känslighet. En del i detta är att acceptera högkänsligheten själv för att därefter välja en livsstil som passar dig bättre. 

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.